Fönsterputs

Traditionell fönsterputs

Det här är den vanligaste formen av arbete vi utför. Vi använder de klassiska fönsterputsarverktygen, tvättpäls och skviss. Detta utförs vanligen inifrån kundens fastighet. Vi är noga med att störa så lite som möjligt och försöker ta mesta möjliga hänsyn till den verksamhet som utföres i lokalerna där vi arbetar. Vi sätter en ära i att efterlämna ett snyggt resultat, inte bara på glaset utan även runtomkring. Vi torkar upp på karmar och fönsterbrädor efter oss.

Fönsterputs på schema

Detta innebär att vi utför fönsterputsning efter ett schema baserat på den lokala nedsmutsningen och önskad renhetsgrad. Ni slipper tänka på att beställa fönsterputsning, vi ser till att ni alltid har Rena fönster. Om kunden önskar meddelar vi i god tid innan när vi kommer via epost eller telefonavisering

Fönsterputsning med Ultrarent vatten

Sedan 2001 har vi använt denna teknik vilket gör att vi kan nå upp till fönster på 20 meters höjd. Under 2010 har vi återinvesterat i den senaste generationens utrustning. Det vatten vi använder har genomgått en bland annat en osmotisk rening och är helt fritt från kalk och mineraler. Det gör att det löser smuts och tar smutsen med sig när det rinner av. När vi sedan har sköljt ytan med nytt filtrerat vatten så självtorkar ytan och Era fönster blir rena. Detta är den mest miljövänliga sättet att putsa fönster på då vi kan utföra arbetet HELT UTAN KEMIKALIER.

Vi tar oftast med vatten som vi i förtid har filtrerat och på stora arbeten kopplar vi oss till kundens vatten för att fortsätta reningen. Reningsverken sitter normalt i våra bilar men vi har även en lösning som vi kan använda där vi inte kan ta med oss bilen. Våra bilar där vi har dessa utrustningar är valda för dess låga utsläpp och förbrukning och är alla utrustade med dieselpartikelfilter. När denna teknik används tar det längre tid innan dina fönster blir smutsiga igen eftersom vi får bort alla gamla kemikalierester från dina glas.


Fönsterputsning med lift

När det finns fasta fönster som sitter högre än man kan nå med stege eller vårt Ultrarena Vatten system måste vi använda lift. Vi ansvarar då för att hyra in och få ut rätt utrustning till arbetsplatsen. Vi är utbildade i liftkörning och har lång och stor erfarenhet av denna typ av fönsterputs. De högsta självgående liftarna som finns att tillgå i Sverige räcker 42 meter upp och kan köras från korgen på den höjden. Denna och mindre liftar använder vi regelbundet. Behöver vi komma ännu högre tar vi hjälp av en kranbil med förare.


Höghöjdsarbete med Rope Access

När det är svårt att komma åt med lift och det är för högt för att använda rent vatten kan vi erbjuda fönsterputsning genom Rope Access.

Rope Access är ett säkert sätt att arbeta, även om det ger en hisnande känsla i magen på den som aldrig har provat. Genom kontinuerligt utvecklingsarbete och säkerhetsarbete har denna typ av åtkomst skapat möjligheter där tidigare har krävts ställning eller stora kranar. Arbetet kan utföras utan att man stör närområdet på något sätt.

Vi är utbildade enligt branschens strikta regler och vi utför alltid kontroller av säkerheten innan arbetet påbörjas. Vår utrustning är av senaste typ och erforderliga besiktningar av denna utföres årligen. Vårt främsta användningsområde för denna teknik är givetvis fönsterputsning men vi kan även utföra underhåll, enklare reparationer samt inspektioner där det behövs. Andra fördelar med reparbete kan vara lägre kostnader, ingen åverkan på mark eller anläggningar, snabbare uppstart av arbetet och i många fall lägra kostnader.


Underentreprenad

Vi hjälper andra städföretag i branschen med det som vi gör bäst. Överlåt er fönsterputsning till oss så tar vi hand om Era kunders önskemål på bästa möjliga sätt. Vi kan ofta utföra fönsterputs på ett effektivare sätt och på så sätt skapa vinster på många plan för alla parter. Detta skall ske genom:

  • Ledarskap – Vår kunskap möjliggör ett kompetent ledarskap vilket påverkar det önskade resultatet på ett positivt sätt.
  • Verktyg – Vår erfarenhet och väl utarbetade tekniker effektiviserar vårt arbete.
  • Uppföljning – Vi dokumenterar utfört arbete och återkopplar till kund om så önskas.
  • Garanti – alla kunder skall vara helt nöjda. Om något går snett åtgärdar vi det kostnadsfritt.